ELEX KONFERANSI

Başlıksız Belge

Elektrik alanında sektörün gücünü gösterdiği 5.Uluslararası ELEX Fuarı ile eş zamanlı olarak 2. kez düzenlenecek olan ELEX Konferansı, sektörün önemli etkinlikleri arasında yer almaya hazırlanıyor. 2017 yılında tekrar gerçekleşecek olan ELEX Konferansı özenle seçilmiş konuları, önemli konuşmacıları ve sektörde ses getirecek efektif oturum başlıkları ile çok konuşulacak.

Kapsam
ELEX Konferansı, bu sene belirlenen temaları ile “Elektrik Sektörü” ekseninde faaliyet gösteren, Enerji, Elektronik, Bilişim ve Yazılım konuları ile ilgilenen sektör firmaları, firma sahipleri, çalışanları, sektör ilgilileri, akademisyenler, üniversite öğrencileri ve ilgili sektörlerde çalışmalarını yürüten kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin, çalışma, araştırma ve faaliyet konularını kapsamaktadır.

Amaç
Konferansın ana amacı; uygulamaların ve karşılaşılan sorunların paylaşımı ile birlikte sektördeki yeniliklerin konferansta bilimsel verilerle ortaya konulmasıdır. Bu amacın yanında konferansta tartışılacak konular ile üründe kalite, zamanda tasarruf ve enerjide verimlilik için endüstriyel otomasyonun vazgeçilmez bir oluşum olduğunun ortaya konması, endüstrimizin dünya ile entegrasyonunun sağlanması ve ülkemizdeki üreticilerin endüstriyel otomasyona bakış açısını değiştirmesi, sonuç odaklı konuların hayata geçmesinin sağlanmasına destek olması da amaçlanmıştır.

Hedef
Son 25 yılda elektronik ve bilgisayarlı kontrol, haberleşme ve akıllı algılayıcılar ile donanmış diğer tüm endüstriler verimlilik, etkinlik, ürün ve servis kalitesi gibi ölçütlerde çok büyük ilerlemeler kaydetmiştir. Elektrik güç sistemi ise yaklaşık yüz yıldır aynı esaslar ile işletilmektedir. Enerji verimliliği ve kalitesinin öneminin arttığı ve yenilenebilir enerji kaynaklarının güç sistemine daha fazla entegre olduğu günümüzde elektrik şebekeleri de giderek daha “akıllı” bir hale gelecektir. Sensörler ve ölçüm cihazları, haberleşme teknolojileri ve kontrol sistemleri ile donanmış “akıllı elektrik şebekeleri”, üretim ve depolama sistemleri ile entegre bir şekilde son kullanıcıya kaliteli ve güvenilir bir enerji kaynağı sağlayacak, çevre kirliliğini ve enerji maliyetlerini azaltacaktır.